Zarządzenie Nr 22/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji

Zarządzenie Nr 22/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Miejskiej im. M. Musierowicz Centrum Animacji Kultury za rok 2016