Zarządzenie Nr 23/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 23/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży