Zarządzenie Nr 26/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.04.2017 r. w sprawie ustalenia szacunkowych wartości księgowych 1 m2 gruntów komunalnych oraz nieruchomości nabywanych przez M

Zarządzenie Nr 26/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.04.2017 r. w sprawie ustalenia szacunkowych wartości księgowych 1 m2 gruntów komunalnych oraz nieruchomości nabywanych przez Miasto Puszczykowo w drodze darowizny