Zarządzenie Nr 28/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8.05.2017 r. w sprawie minimalnej wysokości opłat z tytułu dzierżawienia/najmu komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich częśc

Zarządzenie Nr 28/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8.05.2017 r. w sprawie minimalnej wysokości opłat z tytułu dzierżawienia/najmu komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich części na terenie rekreacyjnym przy ul. Kościelnej oraz na przystani kajakowej przy ul. Niwka Stara