Zarządzenie Nr 29/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.05.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wprowad