Zarządzenie nr 31/17/VII z dnia 23 maja 2017 r. Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego

Zarządzenie Nr 31/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowo z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego