Zarządzenie Nr 32/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.06.2017 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 32/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.06.2017 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie