Zarządzenie nr 33/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w

 
 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowaz dnia 19 czerwca 2017 r.