Zarządzenie Nr 37/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.06.2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem gimnazjów do szkół podstawowych

Zarządzenie Nr 37/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.06.2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem gimnazjów do szkół podstawowych