Zarządzenie Nr 38/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej n

Zarządzenie Nr 38/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 1, 62-040 Puszczykowo