Zarządzenie Nr 39/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Pu

Zarządzenie Nr 39/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.07.2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie