Zarządzenie Nr 4/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.01.2017 r. w sprawie sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych przez jednostki budżetowe podległ

Zarządzenie Nr 4/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.01.2017 r. w sprawie sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych przez jednostki budżetowe podległe Miastu Puszczykowo