Zarządzenie Nr 42/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie

Zarządzenie Nr 42/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Miasto Puszczykowo w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020