Zarządzenie nr 44/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na sto