Zarządzenie Nr 48/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa

Zarządzenie Nr 48/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa

Strategia Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa

Strategia Promocji Miasta Puszczykowa  

Formularz zgłaszania uwag do Strategii