Zarządzenie Nr 51/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.08.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 51/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.08.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę