Zarządzenie Nr 60/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.10.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/16/VII z dnia 30.12.2016 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczyk

Zarządzenie Nr 60/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.10.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/16/VII z dnia 30.12.2016 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2017 r.