Zarządzenie Nr 66/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2017 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023

Zarządzenie Nr 66/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2017 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023