Zarządzenie Nr 67/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 67/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.11.2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na 2018 r.