Zarządzenie Nr 68/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 68/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia