Zarządzenie Nr 69/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23.11.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 69/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23.11.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie