Zarządzenie Nr 7/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.02.2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 7/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.02.2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczykowie