Zarządzenie Nr 73/17/VII Burmistrz Miasta Puszczykowa z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2018

Zarządzenie Nr 73/17/VII Burmistrz Miasta Puszczykowa z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2018