Zarządzenie Nr 77/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 77/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości