Zarządzenie Nr 78/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2017 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 78/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2017 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie