Zarządzenie Nr 79/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 79/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczykowie