Zarządzenie Nr 80/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20.12.2016 r.

Zarządzenie Nr 80/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20.12.2016 r.