Zarządzenie Nr 8/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 8/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej