Zarządzenie Nr 82/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie planu finansowego: Budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administrac

Zarządzenie Nr 82/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie planu finansowego: Budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 r.