Zarządzenie Nr 83/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu i kontroli dok

Zarządzenie Nr 83/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie polityki rachunkowości i instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych