Zarządzenie Nr 84/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie instrukcji prowadzenia ewidencji i kontroli finansowych druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 84/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie instrukcji prowadzenia ewidencji i kontroli finansowych druków ścisłego zarachowania