Zarządzenie Nr 89/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 89/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji