Zarządzenie Nr 90/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 90/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie