Zarządzenie Nr 92/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Miasto Puszczykowo zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyraż

Zarządzenie Nr 92/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie regulaminu udzielania przez Miasto Puszczykowo zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro