Zarządenie Nr 82/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19.12.2017 r.

Zarządenie Nr 82/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19.12.2017 r.