Zarządzenie Nr 68/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4.09.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej

Zarządzenie Nr 68/18/BII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4.09.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019