Zarządzenie Nr 10/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 10/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę