Zarządzenie Nr 1/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 1/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej