Zarządzenie Nr 1/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Miasta Puszczyk

Zarządzenie Nr 1/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Miasta Puszczykowa