Zarządzenie Nr 13/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2018

Zarządzenie Nr 13/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta na rok 2018