Zarządzenie Nr 13/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.12.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także

Zarządzenie Nr 13/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.12.2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo