Zarządzenie Nr 14/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 14/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 7.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej