Zarządzenie Nr 14/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.12.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania przez Miasto Puszczykowo zamówień i konkursów, których wartość nie przekrac