Zarządzenie Nr 15/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.02.2018 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu dzierżawy lokali w budynku komunalnym stanowiącym własność Miasta Puszczykowa

Zarządzenie Nr 15/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.02.2018 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu dzierżawy lokali w budynku komunalnym stanowiącym własność Miasta Puszczykowa