Zarządzenie Nr 16/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowa

Zarządzenie Nr 16/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 9.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Puszczykowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 16/18/VII Formularz zgłaszania uwag

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/18/VII Diagnoza