Zarządzenie Nr 16/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.12.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/17/VII z dnia 29.12.2017 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczy

Zarządzenie Nr 16/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.12.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/17/VII z dnia 29.12.2017 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2018 r.