Zarządzenie Nr 18/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 18/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.02.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe