Zarządzenie Nr 18/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.12.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 18/18/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.12.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej