Zarządzenie Nr 20/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 20/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej