Zarządzenie Nr 21/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.03.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczyko

Zarządzenie Nr 21/18/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.03.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie